Acest site este cofinanţat din Fondul SocialEuropean prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Parteneri

Partener 1 – S.C. ESTETIC CLAS S.R.L.

Societate comerciala cu răspundere limitată, înfiinţată în anul 2000 şi are ca obiect principal de activitate – Alte forme de învăţământ n.c.a., cod CAEN 8559. Începând cu anul 2005, societatea a efectuat cursuri de formare pentru un număr de peste 2200 de persoane.

Partenerul deţine calitatea de Furnizor de servicii de consiliere şi a consiliat un număr de aproximativ 700 de persoane.

Partenerul 1 va fi implicat în managementul proiectului prin intermediul unui Coordonator de proiect asigurând suport Managerului de proiect în implementarea proiectului şi fiind implicat in următoarele activităţi:

A1 - prin includerea în echipa de management a unui responsabil, care va ţine în permanenţă legatura dintre beneficiar si partener în cee ace priveşte activităţile proiectului;

A2 - se vor elabora procedurile de achiziţii şi se vor încheia contracte la nivelul Partenerului 1;

A3 - va organiza 10 campanii în licee din judeţul Dâmboviţa prin care va promova beneficiile participării la servicii de orientare şi consiliere profesională şi va mediatize oportunităţile de facilitare a tranziţiei de la statutul de elev la cel de angajat;

A4 - raspunde direct de derularea activităţii de consiliere pentru 450 de elevi din cele 2 licee partenere;

Contact

S.C. ESTETIC CLAS S.R.L.
Bd. Libertăţii, nr. 2
Complex MONDIAL, et. 2
Târgovişte
Dâmboviţa
Tel.: 0733.062.093

www.estetic-clas.ro
Estetic_Class 
Partener 2 – Colegiul Economic "Ion Ghica" Târgoviște

Colegiul Economic *Ion Ghica* Târgovişte a fost înfiinţat în anul 1923 ca Şcoală elementară de comerţ pentru băieţi. De la data înfiinţarii şi până în prezent a realizat numai învăţământ profesional şi tehnic. A creat o tradiţie a învăţământului economic dâmboviţean, fiind singura unitate şcolara cu acest profil în judeţul Dâmboviţa; în prezent, domeniul prioritar al formarii profesionale din şcoală este cel de Servicii.

Partenerul 2 va fi implicat în managementul proiectului prin intermediul unui Coordonator de proiect asigurând suport Managerului de proiect în implementarea proiectului şi fiind implicat in următoarele activităţi:

A1 - prin includerea în echipa de management a unui responsabil, care va ţine în permanenţă legatura dintre beneficiar si partener în cee ace priveşte activităţile proiectului;

A2 - se vor elabora procedurile de achiziţii şi se vor încheia contracte la nivelul Partenerului 2;

A3 - prin intermediul Monitorului de practică se vor elabora documentele support (caiete de practică, fişe de observaţie), se vor încheia acordurile de practică şi se va asigura buna desfăşurare a stagiului de pregătire practică.

Contact

Colegiul Economic *Ion Ghica* Târgovişte
Calea Domnească, nr. 223
Târgovişte
Dâmboviţa
Tel: + 40 745.146.720, + 40 372.716.576
Fax: + 40 245.217.687
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.colegiuleconomictargoviste.wordpress.com
Colegiul Economic *Ion Ghica* Târgovişte 
Partener 3 – Liceul Tehnologic Nucet

Situat într-o zonă rurală, comuna Nucet,într-un cadru natural adecvat specializărilor în care este implicat, cu o activitate de 112 ani, Liceul Tehnologic Nucet este unul din avanposturile reformei învăţământului initiate de Spiru Haret. Cu o activitate neîntreruptă, chiar şi în perioada celor doua războaie mondiale, liceul are în prezent un colectiv profesoral de 28 de cadre didactice şi se prezintă azi ca un complex şcolar, un adevărat campus a cărui bază material s-a transformat, s-a modernizat şi adaptat noilor oferte şi cerinţe educaţionale.

A1 - prin includerea în echipa de management a unui responsabil, care va ţine în permanenţă legatura dintre beneficiar si partener în cee ace priveşte activităţile proiectului;

A2 - se vor elabora procedurile de achiziţii şi se vor încheia contracte la nivelul Partenerului 3;

A5 - prin intermediul Monitorului de practică se vor elabora documentele support (caiete de practică, fişe de observaţie), se vor încheia acordurile de practică şi se va asigura buna desfăşurare a stagiului de pregătire practică.

Contact

Liceul Tehnologic Nucet
Str. Gării, nr. 6
Nucet, Dâmboviţa
Tel: + 40 371 319.965
Fax: + 40 372 875.185
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.liceultehnologicnucet.info
Liceul-Nucet.jpg

Noutăți

  • Descriere proiect +

    Azi mă formez, mâine muncesc! Investește în oameni! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional SectorialDezvoltarea Resurselor Umane Mai multe
  • Obiective +

    Obiectivul general Acest proiect vizează dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale elevilor aflaţi în situaţia de tranziţie de la şcoală la Mai multe
  • Rezultate anticipate +

    Activitatea 1 – transversală – presupune obţinerea următoarelor rezultate: 18 minute ale întâlnirilor lunare ale echipei de management; 6 rapoarte de progres Mai multe
  • 1