Acest site este cofinanţat din Fondul SocialEuropean prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Rezultate anticipate

Activitatea 1 – transversală – presupune obţinerea următoarelor rezultate:

 • 18 minute ale întâlnirilor lunare ale echipei de management;
 • 6 rapoarte de progres întocmite trimestrial;
 • Contracte de munca;
 • Fişe de post;
 • Organigramă;
 • 7 RTF (rapoarte tehnico-financiare)
 • 7 CR (cereri de rambursare) elaborate şi depuse;
 • 1 conferinţă de lansare
 • 1 conferinţă de încheiere
 • 1000 pliante
 • 1000 mape personalizate
 • 1000 pixuri personalizate
 • 600 genţi personalizate
 • 600 stik-uri personalizate
 • 50 afişe
 • 4 roll-up-uri
 • 300 difuzări mass-media
 • 1 pagină web

Activitatea 2 - activitate transversală presupune următoarele rezultate:

 • 1 plan de achiziţii
 • 30 achiziţii realizate conform planului elaborate

Activitatea 3 – presupune îndeplinirea O5 (Creşterea gradului de informare şi conştientizare a oportunităţilor de facilitare a tranziţiei de la statutul de elev la cel de angajat) şi are următoarele rezultate:

 • 300 broşuri privind modalităţile de facilitare a tranziţiei de la statutul de elev la cel de angajat;
 • 1000 de pliante privind beneficiile consilierii;
 • 10 campanii organizate in licee din judeţul Dâmboviţa;

Activitatea 4 – ajută la îndeplinirea O4 (Dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de consiliere, orientare şi îndrumare pentru 450 de elevi, în sprijinul tranziţiei de la şcoală la viaţa activă) şi are următoarele rezultate:

 • Elaborarea conţinutului pentru 4 caiete de practică (câte unul pentru fiecare specializare;
 • 184 elevi din 2 licee, selectaţi pentru a participa la stagiile de practică;
 • 184 convenţii cadru încheiate;
 • 184 Caiete de practică distribuite;
 • 184 evaluari la finalizarea stagiilor de practică
 • 184 subvenţii acordate.

În urma implementarii A5 se vor îndeplini următorii indicatori: numarul de studenţi sprijiniţi în tranziţia de la şcoală la viaţa activă - 184.

Noutăți

 • Descriere proiect +

  Azi mă formez, mâine muncesc! Investește în oameni! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional SectorialDezvoltarea Resurselor Umane Mai multe
 • Obiective +

  Obiectivul general Acest proiect vizează dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale elevilor aflaţi în situaţia de tranziţie de la şcoală la Mai multe
 • Rezultate anticipate +

  Activitatea 1 – transversală – presupune obţinerea următoarelor rezultate: 18 minute ale întâlnirilor lunare ale echipei de management; 6 rapoarte de progres Mai multe
 • 1