Acest site este cofinanţat din Fondul SocialEuropean prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Activități

Activitatea 1 (A1) - Managementul proiectului

 1. Organizarea, monitorizarea şi reuniuni de analiză a activităţilor
 2. Intocmire rapoarte intermediare tehnico-financiare 
 3. Informare şi publicitate 

Activitatea 2 (A2) - Achiziţii necesare desfăşurării proiectului

Activitatea 3 (A3) - Campanii de informare şi conştientizare

 1. Elaborarea materialelor de informare şi conştientizare 
 2. Acţiuni de informare şi conştientizare a beneficiilor participării la servicii de orientare şi consiliere profesională 
 3. Mediatizarea oportunităţilor de facilitare a tranziţiei de la statutul de elev la cel de angajat

Activitatea 4 (A4) - Servicii de orientare şi consiliere profesională

 1. Selecţia grupului ţintă
 2. Elaborarea materialelor
 3. Furnizarea serviciilor de consiliere şi orientare profesională.

Activitatea 5 (A5) - Organizare, implementare, monitorizare şi evaluare a stagiului de pregatire practica

 1. Elaborarea de materiale suport pentru desfăşurarea stagiului de practică
 2. Organizarea stagiului de pregatire practică 
 3. Participarea elevilor la stagiul de pregatire practică 
 4. Evaluarea rezultatelor activităţii elevilor în cadrul stagiului de practică