Acest site este cofinanţat din Fondul SocialEuropean prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Obiective

Obiectivul general

Acest proiect vizează dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale elevilor aflaţi în situaţia de tranziţie de la şcoală la viaţa activă şi, în consecinţă, îmbunătăţirea inserţiei acestora pe piaţa muncii, prin realizarea de stagii de pregatire practică.

Prin atingerea obiectivelor generale şi specifice propuse, proiectul contribuie la realizarea obiectivului general al POSDRU şi a obiectivelor specifice aferente axei prioritare 2 şi domeniului major de intervenţie 2.1

Obiectivele specifice

O1 - Promovarea şi dezvoltarea parteneriatelor şcoală - întreprindere, pentru sprijinirea programelor de învăţare la locul de muncă a elevilor din învăţământul preuniversitar.

O2 - Creşterea aptitudinilor de muncă pentru facilitarea tranziţiei de la şcoală la piaţa europeană a muncii a 184 de elevi din domeniile Gastronomie, Hotelărie, Banqueting, Economie prin participarea lor la stagii de practică într-o întreprindere specializată.

O3 - Creşterea relevanţei rezultatelor învăţării dobândite la locul de muncă de către elevii învăţământului preuniversitar prin implicarea tutorilor din întreprinderi alături de personalul din şcoli în organizarea stagiilor de practică şi elaborarea materialelor suport pentru instruire.

O4 - Dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de consiliere, orientare şi îndrumare pentru 450 de elevi, în sprijinul tranziţiei de la şcoală la viaţa activă.

O5 - Creşterea gradului de informare şi conştientizare a oportunităţilor de facilitare a tranziţiei de la statutul de elev la cel de angajat.

Noutăți

  • Descriere proiect +

    Azi mă formez, mâine muncesc! Investește în oameni! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional SectorialDezvoltarea Resurselor Umane Mai multe
  • Obiective +

    Obiectivul general Acest proiect vizează dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale elevilor aflaţi în situaţia de tranziţie de la şcoală la Mai multe
  • Rezultate anticipate +

    Activitatea 1 – transversală – presupune obţinerea următoarelor rezultate: 18 minute ale întâlnirilor lunare ale echipei de management; 6 rapoarte de progres Mai multe
  • 1