Acest site este cofinanţat din Fondul SocialEuropean prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Descriere proiect

Azi mă formez, mâine muncesc! Investește în oameni!

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 POSDRU/161/2.1/G/140070
Axa prioritară nr. 2 "Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii" Domeniul major de intervenție 2.1 "Tranziția de la școala la viața activă"

VALOAREA PROIECTULUI ŞI SURSELE DE FINANŢARE

Valoarea totală eligibilă a proiectului este estimată la 1.909.724,13 lei.

AMPOSDRU prin CNDIPT OI POSDRU acordă o finanţare nerambursabilă echivalentă cu 95% acordată din FSE şi Bugetul Naţional, 5 % fiind contribuţia proprie a Beneficiarului.

Noutăți

  • Descriere proiect +

    Azi mă formez, mâine muncesc! Investește în oameni! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional SectorialDezvoltarea Resurselor Umane Mai multe
  • Obiective +

    Obiectivul general Acest proiect vizează dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale elevilor aflaţi în situaţia de tranziţie de la şcoală la Mai multe
  • Rezultate anticipate +

    Activitatea 1 – transversală – presupune obţinerea următoarelor rezultate: 18 minute ale întâlnirilor lunare ale echipei de management; 6 rapoarte de progres Mai multe
  • 1