Acest site este cofinanţat din Fondul SocialEuropean prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Legislație

⊗ Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, aprobat prin Decizia CE nr.5811/22.11.2007, denumit în continuare POSDRU; 

⊗ Regulamentul CE nr.1083/2006 pentru stabilirea prevederilor generale pentru Fondul European pentru Dezvoltarea Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune, cu modificările și completările ulterioare;

⊗ Regulamentul CE nr.1081/2006 privind Fondul Social European (FSE), cu modificările și completările ulterioare;

⊗ Regulamentul CE nr.1828/2006 pentru stabilirea regulilor de implementare a Regulamentului CE nr.1083/2006 pentru stabilirea prevederilor generale pentru Fondul European pentru Dezvoltarea Regionala, Fondul Social European și Fondul de Coeziune și a Regulamentului CE nr.1080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, cu modificările și completările ulterioare;

⊗ Regulamentul financiar CE nr.1605/2002 aplicabil bugetului general al Comunitaților Europene, cu modificările și completările ulterioare;

⊗ Regulamentul CE nr.2342/2002 privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului financiar CE nr.1605/2002 cu modificările și completările ulterioare;

⊗ Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta;

⊗ Hotararea Guvernului nr.457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile si completarile ulterioare;

⊗ Hotararea Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificarile si completarile ulterioare;

⊗ Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse nr.600/2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de functii privind implementarea Programului Operational Sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013", cu modificarile si completarile ulterioare;

⊗ Ordinul comun MMFES/MEF nr.3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile in cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013 cu modificarile si completarile ulterioare;

⊗Ordinul ministrului finantelor publice nr.2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificarile si completarile ulterioare;

⊗ Ordinul ministrului finantelor publice nr.31/2010 privind aprobarea Manualului de identitate vizuala pentru instrumentele structurale 2007-2013 in Romania;

⊗ Celelalte reglementari comunitare si nationale aplicabile.

Noutăți

  • Descriere proiect +

    Azi mă formez, mâine muncesc! Investește în oameni! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional SectorialDezvoltarea Resurselor Umane Mai multe
  • Obiective +

    Obiectivul general Acest proiect vizează dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale elevilor aflaţi în situaţia de tranziţie de la şcoală la Mai multe
  • Rezultate anticipate +

    Activitatea 1 – transversală – presupune obţinerea următoarelor rezultate: 18 minute ale întâlnirilor lunare ale echipei de management; 6 rapoarte de progres Mai multe
  • 1